Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest

EcoBike Sp. z o.o.

ul. Osiniecka 108
54-530 Wrocław
Polska
NIP: 8943124748
REGON: 369401457
KRS: 0000715499
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia–Fabrycznej VI Wydział KRS
posiadająca kapitał zakładowy o wartości 1.000.000,00 PLN wpłacony w całości.

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji i przesyłek:
ul. Wschodnia 12
55-330 Źródła (koło Wrocławia)
Telefon: +48 71 307 04 02
E-mail: biuro@ecobike.pl

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy Klient nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych:

  • jeżeli podstawą przetwarzania była udzielona zgoda osoby - to zgoda może być odwołana w każdym momencie,
  • jeżeli podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy - usunięcie danych może być niemożliwe - jeżeli przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy (np. finansowo-księgowe)
  • jeżeli podstawą prawną jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora to Klient posiada prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jego danych.
  • dla realizacji w/w żądań można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Klient ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie.
 4. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora.

 5. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w Regulaminie.

 6. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (tzw. "Newsletter"), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.

 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy na zasadach opisanych w Regulaminie. W szczególności w celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do Klienta dane mogą być przekazane firmie kurierskiej lub pocztowej.

 8. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, jeżeli wynika to z innych przepisów lub prawnych obowiązków Administratora.

 9. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych Klienta:

 • nazwisko i imię;
 • adres do wysyłki produktów;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • w przypadku firmy dodatkowo NIP.

10.Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.

 • dla utrzymania konta w bazie Sklepu Internetowego - podstawą przetwarzania tych danych jest umowa (regulamin), który został zaakceptowany przez Użytkownika. Dane te będziemy przetwarzać tak długo dopóki Użytkownik nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • dane w dokumentach sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości;
 • adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego - przez
  okres ważności zgody użytkownika. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili;
 • dane adresowe wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowej
  dotyczącej usług własnych Administratora - (podstawą przetwarzania jest
  uzasadniony interes prawny Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te
  będziemy przetwarzać tak długo, dopóki Użytkownik nie złoży sprzeciwu wobec
  przetwarzania danych w tym celu.
 • po tym okresie są usuwane
 1. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora.

Polityka dotycząca wykorzystania plików cookies

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika. Zasady użytkowania cookies oparte są o postanowienia Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - wraz z późniejszymi zmianami.

 1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki (cookies / ciasteczka) i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.

 2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie, pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.

 3. Pliki cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (tzw. cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (tzw. cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów partnerów, takich jak Google, Facebook, YouTube itp.)

 4. Użytkownik ma pełną możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjonalnością, która ze swojej natury wymaga plików cookies. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, Użytkownik może w każdej chwili usunąć wszystkie lub wybrane pliki cookies.

 5. Jeżeli użytkownik po zapoznaniu się z niniejszą informacją pozostawi ustawienia aktualnie używanego urządzenia końcowego (w szczególności ustawienia przeglądarki) zezwalające na stosowanie cookies, to w myśl art. 173 ust. 2 Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie cookies na aktualnie przeglądanej stronie i podstronach.

 6. Na niniejszej stronie internetowej wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies ze względu na czas przechowywania:

 • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
 • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika
 1. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika, a same pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym w szczególności nazwisk, adresów e-mail, ani innych danych kontaktowych.

 2. Jeżeli Użytkownik zdecduje się na odrzucenie niezbędnych plików cookies, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych na niniejszej stronie internetowej, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym, natomiast wyrażenie zgody na użycie plików cookies jest całkowicie dobrowolne.

 3. Administrator wykorzystuje pliki cookies, które dzielą się na dwie kategorie ze względu na cel wykorzystywania:

a. Niezbędne pliki cookies służące do:

 • uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;
 • zapamiętywanie zawartości koszyka Użytkownika i obsługa procesu zamówienia;
 • zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika, np. waluty, języka, ustawień widoków stron produktowych itp.;
 • wyszukiwanie i porównywanie produktów.

b. Cookies opcjonalne (funkcjonalne, analityczne i reklamowe) służące do:

 • prowadzenia anonimowych statystyk wykorzystania strony internetowej
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług oraz wprowadzania ulepszeń i nowych funkcjonalności,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji lepiej dopasowanych treści,
 • świadczenia usług reklamowych, w tym prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
 1. Administrator może wykorzystywać cookies zewnętrzne w następujących celach:
 • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
 • vimeo.com [administrator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
 • youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • GemiusTraffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
 • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Koszyk

Informacja o cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia podstawowej funkcjonalności sklepu internetowego (niezbędne pliki cookies), oraz w celach dodatkowych (opcjonalne pliki cookies), jak: prowadzenie statystyk, monitorowanie bezpieczeństwa, ulepszanie funkcjonalności i prezentowanie spersonalizowanej oferty zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie pliki cookies, klikając Zaakceptuj wszystkie, lub tylko te niezbędne do prawidłowego działania strony, klikając Zaakceptuj tylko niezbędne. Zmienisz lub wycofasz wyrażoną zgodę poprzez link w dole strony w dowolnym momencie.