Nowość! Rowery elektryczne dla dzieci: Ecobike Youth White i Blue

 • B2B

Polityka prywatności

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest

EcoBike Sp. z o.o.

ul. Osiniecka 108
54-530 Wrocław
Polska
NIP: 8943124748
KRS: 0000715499
REGON: 369401457

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji i przesyłek:
ul. Wschodnia 12
55-330 Źródła (koło Wrocławia)
Telefon: +48 71 307 04 02
E-mail: biuro@ecobike.pl

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO.
 3. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych:
  • jeżeli podstawą przetwarzania była udzielona zgoda osoby - to zgoda może być odwołana w każdym momencie,
  • jeżeli podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy - usunięcie danych może być niemożliwe - jeżeli przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy (np. finansowo-księgowe)
  • jeżeli podstawą prawną jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora to KLIENT posiada prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jego danych.
   Dla realizacji w/w żądań można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Klient ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie.
 4. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w
  przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli
  Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
 5. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania,
  zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz
  zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej
  w REGULAMINIE.
 6. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie
  "newsletter"), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z
  otrzymywania informacji handlowych.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko w
  zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy na zasadach opisanych w REGULAMINIE.
  W szczególności w celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz
  przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub
  wybranej firmie kurierskiej.
 8. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, jeżeli wynika to z innych
  przepisów lub prawnych obowiązków Administratora.
 9. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących
  danych osobowych KLIENTA:
  • nazwisko i imię;
  • adres do wysyłki produktów;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • w przypadku firmy dodatkowo NIP.
 10. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji
  umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.
 • dla utrzymania konta w bazie Sklepu Internetowego - podstawą przetwarzania tych danych jest umowa (regulamin), który został zaakceptowany przez Użytkownika. Dane te będziemy przetwarzać tak długo dopóki Użytkownik nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • dane w dokumentach sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości;
 • adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego - przez
  okres ważności zgody użytkownika. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili;
 • dane adresowe wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowej
  dotyczącej usług własnych Administratora - (podstawą przetwarzania jest
  uzasadniony interes prawny Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te
  będziemy przetwarzać tak długo, dopóki Użytkownik nie złoży sprzeciwu wobec
  przetwarzania danych w tym celu.
 • po tym okresie są usuwane
 1. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego
  danych osobowych przez ADMINISTRATORA.
  Polityka dotycząca wykorzystania cookies
  Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na
  urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną
  usług żądanych przez Użytkownika. Zasady użytkowania cookies oparte są o postanowienia
  Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - wraz z późniejszymi zmianami.
  I. Informacja ogólna o cookies
 2. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje
  tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach
  Użytkownika.
 3. Cookies - oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
  przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach
  programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.
 4. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z
  systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów
  nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z
  serwisów Google i innych).
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
  swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie
  możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. Jeżeli użytkownik po zapoznaniu się z niniejszą informacją pozostawi ustawienia
  aktualnie używanego urządzenia końcowego (w szczególności ustawienia
  przeglądarki)zezwalające na stosowanie cookies to w myśl art.173 ust.2 użytkownik
  wyraził zgodę na wykorzystywanie cookies na aktualnie przeglądanej stronie i
  podstronach.
  II. Cele stosowania cookies
 7. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu
  zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one
  bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w
  komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar
  czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np.
  dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być
  wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań
  odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do
  prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
 8. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą
  być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy
  serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
 9. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
 • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
  momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas
  trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala
  na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
  Urządzenia Użytkownika;
 • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
  momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
  Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm
  cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
  żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
 2. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów
  e-mail.
 3. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej
  przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli
  użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych
  witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w
  komputerze.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych
  funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych
  przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome - domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
 • kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
 • kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
 • wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
 • wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".
 • Microsoft Internet Explorer - Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
 • kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
 • wybrać zakładkę "Prywatność";
 • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).
 • Mozilla Firefox - domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na
  przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
 • kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk
  "Firefox") i wybrać "Opcje";
 • następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w
  "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
 • Opera - domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie
  plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
 • kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie
  "Ciasteczka";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
 • Safari - domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
 • w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
 • kliknąć ikonę "Prywatność";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.
 1. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych
  funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.
 4. ADMINISTRATOR może wykorzystać "cookies" w następujących mi.in. w nastęujących celach na odwiedzanej przez Państwa stronie:
 • konfiguracji serwisu,
 • zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika,
 • zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 • zapamiętywanie zawartości koszyka Użytkownika,
 • zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika wserwisie,
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych na stronie,
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika (np. rozdzielczość monitora) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do parametrów monitora;
 • świadczenia usług reklamowych – czyli dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 1. ADMINISTRATOR usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących
  celach:
 • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
 • vimeo.com [administrator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
 • youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • GemiusTraffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
 • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Koszyk

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookies (ciasteczek). Są to małe pliki tekstowe zapisywane na twoim urządzeniu, wykorzystywane do zapamiętywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiające logowanie się do serwisu i pomagające w zbieraniu anonimowych statystyk aktywności na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie ciasteczek, w każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi cookies może jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności niniejszej strony. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności